Karosta houses
Hinta:
€1100.00
Kuvaus

Karosta House I
Size 40 x 30 cm
Pigment print on aluminium
2012-2014
Edition 2/5